Muzejní a galerijní centrum přiblížuje vznik Československa i legie

Muzejní a galerijní centrum přiblížuje vznik Československa i legie

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí přibližuje na své aktuální výstavě v přízemí zámku Žerotínů vznik samostatného Československého státu a Československé legie v letech 1914 až 1920. Doprovodným programem bude přednáška Milana Pilmajera v úterý 11. prosince.

Oslavy sta let vzniku Československé republiky završuje Muzejní a galerijní centrum výstavou zabývající se právě vznikem samostatného Československého státu. Výstava umístěná v přízemí centra přináší všechna důležitá fakta tohoto dějepisného procesu. Na umístěných panelech se mohou návštěvníci dočíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci k působení Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii.

Nechybí zde pochopitelně ani panely zabývající se dobrovolci i v jiných dohodových armádách. Pozornost je věnována také boji o integritu, kdy nové republice hrozilo nejrůznější nebezpečí v pohraničních oblastech a kdy Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno. 

Druhá část výstavy provede návštěvníka poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Ve výstavě se návštěvníci dozvědí nejenom o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje o hranice nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–1918.

K této výstavě se vztahuje také doprovodná přednáška bratra Milana Pilmajera, předsedy jednoty Valašské Meziříčí Československé obce legionářské nazvaná Československé legie 1914–1918. Ta se uskuteční v úterý 11. prosince ve freskovém sále zámku Žerotínů od 17 hodin.

Více informací o aktuálních výstavách v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí naleznete na stránkách www.magc.cz.

(smo#2018)