Miroslav Míč uvede ve Valašském Meziříčí svůj klavírní recitál

Miroslav Míč uvede ve Valašském Meziříčí svůj klavírní recitál

Nejen v rámci Koncertního předplatného si mohou zájemci zajít na kvalitní koncert komorní hudby. Ve čtvrtek 7. dubna zde přijede se svým recitálem mladý klavírista Miroslav Míč, účastník soutěže Pražského jara 2016. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Nadaný klavírista Miroslav Míč studoval hru na klavír na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením Marie Šíchové a v roce 2002 zvítězil v ústředním kole klavírní soutěže ZUŠ v Pardubicích. O šest let později absolvoval brněnskou konzervatoř. Stal se laureátem několik ačeských a mezinárodních soutěží a například získal 2. cenu v soutěži Pro Bohemia, či 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Macedonium M ve Skopji. Účastnil se řady mistrovských klavírních kurzů, vystupoval s Filharmonií Brno a několikrát vyprodal Besední dům.

Na programu klavírního recitálu ve Valašském Meziříčí zazní Sonáta As dur Hob.XVI:46 skladatele Josepha Haydna, tři skladby z repertoáru Fryderyka Chopina – Etuda Ges dur č. 5 op. 10, Etuda cis moll č. 4 op. 10 a Balada As dur op. 47 a Eroica z pera Ference Liszta. V první polovině koncertu zahraje od Bedřicha Smetany Na břehu mořském, Polka F dur a Furiant z Českých tanců. Druhá polovina bude celá patřit Smetanově šesti charakteristickým skladbám pro klavír nazvaným Sny, kterými se po více než deseti letech skladatel vrátil ke svému nejbližšímu nástroji, klavíru.

Vstupenky na klavírní recitál Miroslava Míče jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.

(smo#2016)