KZ podporuje Asociaci náhradních rodin

KZ podporuje Asociaci náhradních rodin

Volné vstupenky pro členy místního klubu Asociace náhradních rodin poskytlo Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí na své dětské programy. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí tak podporuje rodiče, kteří si do své péče vzali děti z ústavů nebo rozpadlých rodin.

„Poprvé jsme s místním klubem ANR spolupracovali na dětském dni prvního června, kdy jsme poskytli volný na pořad s Michalem Nesvadbou. Myšlenka podpořit znevýhodněné děti se nám líbila hned od začátku,“ uvedla ředitelka Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.

Nově má místní klub ANR k dispozici také deset volných vstupenek na divadelní předplatné pro děti – Sedmikráska. Poprvé děti z náhradních rodin zhlédly v neděli 23. října představení Zázračný pramínek. „Rádi jsme využili vaší nabídky na vstup na Dětské odpoledne v amfiteátru s vystoupením Michala Nesvadby a také permanentky na pohádkové představení pro děti jsou naprosto úžasné. Dětem se představení velmi líbilo a my za vstupenky moc děkujeme,“ sdělila Jana Lexová, předsedkyně místního klubu ANR.

Asociace náhradních rodin České republiky je nezisková organizace, která vznikla na jaře 2009 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů z celé České republiky. Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Lukáš Martinek (lum)